Rövid történetünk

  1951. Megnyílt az első gyógypedagógiai osztály a Központi Általános Leányiskola keretében. Az első gyógypedagógiai tanár Szabó Gyuláné, született Bíró Ilona volt.
  1957. Újabb gyógypedagógiai osztály indult Szabó Gyula gyógypedagógus vezetésével.
  1972 - 1973. A kisegítő osztályok tagozattá szerveződtek.
  1976. május 1. A kisegítő iskola önállósult Dományi Endréné vezetésével Érden a Budai út 2.sz. alatt. Ekkor 10 tanulócsoport működött. A 144 tanulóval 13 nevelő foglalkozott, ebből 9 képesítés nélküli volt.
  1979. Az iskola udvarára faházat építettek. A tantestület 19 fő volt, a napközicsoportok száma három. A gyermekvédelem területén megtették az első lépéseket.
  1980 - 1981. A megbízott igazgató Nagy István Endréné volt.
  1981. szept. 1. Új telephelyre költözött az iskola: Holló tér 1. sz. alá. / Az épület először templom volt, majd 4. sz. Iskola, végül Kisegítő iskola. / Hozzá tartozik a Fehérvári út 2. sz. is, / ma Csóka u. 2. /, melegítőkonyhás, ebédlős + két tantermes faház. Az új igazgató Grünwald Ferenc lett. Bevezették az ötnapos munkahetet. Akkor 25 fő pedagógus dolgozott az iskolában, nyolc napközis csoport és nyolc szakkör működött.
  1984 - 1985. Bevezették a tantárgycsoportos oktatást.
  1985 - 1986. Egy osztályban bevezetésre került az iskolaotthonos oktatás. Ebben az időben három szakmai munkaközösség / alsó tagozatos, felső tagozatos, és napközis / működött. A tanulói létszám 130 fő volt. Ekkor került sor az ebédlő elbontására, melynek helyére melegítőkonyhás faház épült. Így a két tantermes faház fűtéskorszerűsítése is megvalósult.
  1995. Új igazgatót neveztek ki Dombainé Bokor Mária személyében.
  1995 - 1996. Az iskola 1 fő fejlesztő pedagógusi státuszt kapott.
  1996. Az ebédlő udvarában a korábbi Posta épületet átalakították technikateremmé, majd később tankonyhává.
  1997 - 1998. A magas tanulói létszám miatt osztálybontásra került sor. Így lett tíz osztály.
  2001 - 2002. Új épülettel bővült az iskola / Csóka u.7. /, melynek felső szintjére helyezték ideiglenesen a Nevelési Tanácsadót.
  2004 - 2005. Iskolánk 1 fő iskolapszichológusi státuszt kapott.
  2005. január Megalakult a Logopédiai Szakszolgálat, melynek keretében a logopédusok az óvodák és iskolák ellátását végzik.
  2005. május Az intézmény új nevet kapott: Móra Ferenc Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat.
  2008. Intézményünk új neve újra Móra Ferenc Általános Iskola. Az iskolapszichológusi állás megszűnt, és a logopédiai szakszolgálat átkerült a városi Nevelési Tanácsadó fennhatósága alá.

  Tanítási - tanulási módszerek alkalmazása:

  1988 - 1989. "NYIK", Nyelvi és irodalmi kommunikációs program, mely hét éven át folyt.
  1989 - 1990. "Örömiskola" - i forma. amely differenciáltan integrált felzárkóztató program volt, később ez is megszűnt.
  1994 - 1995. Első és második osztályban iskolaotthonos oktatást vezettek be.

  Iskolánkban jelenleg 85 gyermek tanul, a pedagógusok száma 18 fő, fél állás könyvtáros, 6 fő gyógypedagógiai asszisztens  és 6 fő technikai alkalmazott dolgozik.

  Kettő munkaközösség működik: alsó tagozatos, felső tagozatos

  Készült az EUSAN Informatikai és Tanácsadó Kft támogatásával
  az eUPark rendszerében