Iskolánkról

  1975-ben lettünk önálló intézmény. Jelenleg 85 tanulónk van, akik 8 évfolyamon, 9 tanulócsoportban tanulnak. Napközis csoportok száma:6
   
  Az osztálylétszámok alacsonyak, az egyéni fejlesztést szolgáló habilitációs és rehabilitációs órák száma magas. A pedagógusok munkáját 6 gyógypedagógiai asszisztens segíti.

  Az első és második évfolyamon az anyanyelvi oktatás a Meixner- módszer szerint folyik. A készségtárgyak oktatása minden évfolyamon, a felső tagozaton pedig minden tantárgy oktatása szaktanári rendszerben történik.

  Rendelkezésre állnak: tornaszoba, klubszoba, tankonyha, könyvtár, számítástechnika, technika és ének szaktantermek.

  Minden évfolyamon napközi otthont működtetünk. Délutánonként a gyerekek sportkörön és szakkörökön (Színjátszó, Ügyes kezek, Ének-néprajz-tánc) vehetnek részt.

  A Városi Zeneiskola kihelyezett tagozataként furulyázni is tanulhatnak a tanulók.

  A tanulási-, beszéd-, mozgásszervi- és pszichés problémák enyhítésére iskolai pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő és logopédus áll rendelkezésünkre. Rászoruló tanulóink lovas-terápiában is részesülhetnek.

  Tanulóink minden évben részt vesznek és sikeresen szerepelnek a megyei kulturális, sport és tanulmányi versenyeken.

  Továbbtanuló diákjaink speciális szakiskolákban folytathatják tanulmányaikat, ahol a szakmaválaszték egyre bővül.

  Nyílt napot a tavaszi időszakban szervezünk, amikor a szülőknek alkalmat kínálunk az itt folyó munkába való betekintésre. A gyerekek beíratása folyamatos, ezért intézményünkkel való ismerkedésre egész évben lehetõséget biztosítunk az érdeklődő szülők részére.

  Készült az EUSAN Informatikai és Tanácsadó Kft támogatásával
  az eUPark rendszerében